Privacy

Wet Bescherming Persoonsgegevens

Op onze website wordt bij enkele onderdelen gevraagd naar uw persoonlijke gegevens. Met deze gegevens wordt door ons zorgvuldig omgegaan conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Doeleinden van gegevensverwerking

Doeleinden van het verzamelen van uw persoonsgegevens zijn o.a.:

  • Het aanbieden van informatie met betrekking tot produkten en diensten van DS Factoring.
  • Het beoordelen van u als (toekomstige) klant.
  • Het toesturen, uitvoeren en afwikkelen van overeenkomsten.
  • Het verrichten van analyses van gegevens ten behoeve van statistische doeleinden.
  • Het uitvoeren van marketingactiviteiten, bijvoorbeeld het verzenden van nieuwsbrieven.

Gegevens verstrekken aan derden

DS Factoring zal alle gegevens die door u worden verstrekt strikt vertrouwelijk bewaren. De gegevens worden uitgeleend, verhuurd of verkocht noch op een andere manier openbaar gemaakt of aan derden verstrekt, tenzij u hiervoor uitdrukkelijk toestemming geeft dat dit niet gewenst is.

Aanpassing persoonsgegevens

Het is zowel voor u als voor ons belangrijk dat de gegevens die zijn verzameld juist zijn. Wilt u weten of alle gegevens die wij van u hebben ook kloppen, dan kunt u daar navraag naar doen door een e-mail te sturen naar info@dsfactoring.nl. We zullen u dan een overzicht van uw persoonsgegevens toesturen. Mochten er onjuistheden zijn, dan zullen wij dit op uw verzoek aanpassen. Mocht u niet willen dat er persoonsgegevens van u worden gebruikt voor marketingdoeleinden, dan kunt u een e-mail sturen naar info@dsfactoring.nl.

Cookies

Om deze website beter en sneller te laten functioneren en om de site te kunnen afstemmen op uw voorkeuren, worden bepaalde gegevens over uw gebruik van deze website verzameld. Dit gebeurt onder meer aan de hand van zogenaamde ‘cookies’. Dit zijn kleine tekstbestanden die door de bezochte wegpagina automatisch op uw computer worden geplaatst. U kunt het gebruik van cookies via de instellingen van uw browser uitschakelen. Dit leidt echter tot een minder goede werking van deze website.

Wijzigingen Privacy statement

DS Factoring behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in dit Privacy statement.

Kies net als vele ondernemers voor DS Factoring

Gratis Factorcheck    Kennismakingsgesprek