Een simpele werkwijze voor zorgeloos ondernemen. Zo doe je dat:

Close-up of businessman working on laptop

Als u een factuur verzendt aan uw klant, stuurt u deze tegelijkertijd elektronisch naar DS Factoring.

Deadline

Binnen 24 uur maken wij het factuurbedrag aan u over.

iStock_000004176869_Small

Uw klant betaalt binnen de door u afgesproken betalingstermijn de factuur aan DS Factoring.