Dirk Scheringa Factoring – Dé oplossing voor uw bedrijf!

Hoe werkt het precies?

Bij Factoring neemt de factormaatschappij nieuwe facturen over van een bedrijf. De factormaatschappij zorgt voor de afhandeling van de debiteuren en ontvangt hiervoor een percentage van de facturen. Het voordeel voor het bedrijf dat gebruikt maakt van factoring is directe liquiditeit en het debiteurenbeheer in goede handen. 

Kort samengevat: DS Factoring koopt uw nieuwe facturen, en betaalt u binnen twee werkdagen 100% van uw uitstaande facturen inclusief btw, onder aftrek van een vergoeding. 

Heeft u interesse? Neem vrijblijvend contact met ons op.


 

Voorbeeld van Factoring

uitleg

De firma Groen *, leverancier van speeltoestellen, levert vooral aan gemeenten. Gemeenten hebben een betalingstermijn van 90 dagen bij de firma Groen. Op haar beurt dient de firma Groen de producent van de speeltoestellen echter al binnen 30 dagen te betalen. Er zit dus een verschil van maar liefst 60 dagen tussen, dat de firma Groen zelf moet voorfinancieren.In zo’n geval kan het interessant zijn om te factoren via DS Factoring. DS Factoring betaalt de bij de gemeente uitstaande facturen binnen 2 dagen aan de firma Groen, onder aftrek van een vergoeding voor haar dienstverlening. De firma Groen heeft hierdoor veel eerder de beschikking over liquide middelen. De gemeente dient de oorspronkelijk door de firma Groen verzonden nota nu aan DS Factoring te voldoen.

* Om privacy redenen gebruiken wij hier een gefingeerde naam..